Rendement op locatie

Met innovatieve technieken scheiden wij indrukwekkende hoeveelheden metalen uit bodemas bij de klant op locatie met onze mobiele installaties.

Scheidingsinstallaties

Wij verwerken bodemas met in eigen beheer ontwikkelde ferro en non-ferro scheidingsinstallaties: de Phairon® machines.

Projecten

Onze installaties zijn operationeel door heel Europa inclusief bediening. Wij vormen de verbindende schakel tussen de verwerking van afval en verantwoorde recycling.

Werken bij

De betrokkenheid van onze mensen is groot en we zijn trots op het succes dat we samen realiseren. Kom jij ons team versterken?
NRC Non-ferro Recovery Company

Uw toonaangevende partner in recovery van metalen

NRC Non-ferro Recovery Company wint door middel van speciale zelfontwikkelde scheidingsinstallaties ferro en non-ferro metalen uit afvalresten. Hierdoor krijgen de teruggewonnen metalen een tweede leven en kan deze afvalstroom verder worden opgewerkt tot hoogwaardige grondstof. Wij als NRC leveren de complete keten van opwerking van bodemassen, veredeling van bruto metaalstromen, tot en met de afzet van de teruggewonnen metalen als hoogwaardige grondstof. Hiermee zijn we de verbindende schakel tussen de verwerking van afval, verantwoorde recycling en leverancier van hoogwaardige grondstoffen.

Mobiele installaties

Onze scheidingsinstallaties zijn volledig mobiel en uitgerust met de meest moderne scheidingstechnologieën.

Hoge zuiverheid van gesorteerde metalen

Optimaal rendement in de waardevolle non-ferro metalen met garantie op de beste resultaten per ton verwerkt materiaal.
Ferro en non-ferro metaal

Scheidingsinstallaties

NRC opereert internationaal met de zelfontwikkelde Phairon® machines die de aanwezige metalen in de bodemassen zo efficiënt mogelijk terugwinnen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse innovatieve technieken.

Onze mobiele scheidingsinstallaties worden op locatie in circa twee dagen opgebouwd. Vanuit onze vestiging in Brakel kunnen wij binnen 10 dagen in heel Europa operationeel zijn. Onze scheidingsinstallaties kunnen volledig autonoom werken en hebben geen externe nutsvoorzieningen nodig. De installaties worden bediend door ons team van professionals dat altijd op de locatie aanwezig is. Elk lid van ons team doorloopt de ‘NRC-Academy’, een opleidingstraject waarbij de specifieke werkzaamheden betreffende het terugwinnen van metalen wordt onderwezen en getoetst. Naast terugwinning van metalen uit AEC-bodemas winnen wij ook metalen terug uit bijvoorbeeld shreddermateriaal, vormzand, glas, ertsen, elektronicaschroot of verschillende metaalslakken.

Metalen uit afval

Duurzame oplossingen

NRC is dé marktleider in technologie en innovatie als het gaat om het terugwinnen van ferro en non-ferro metalen. Door onze constante innovatie hebben we in de afgelopen jaren steeds hogere ‘recovery rates’ van metalen behaald. Dit leidt tot hogere totale opbrengsten van teruggewonnen metalen en een betere herbruikbare reststroom.

Als NRC geven we altijd de garantie af dat we minstens 80% van de aanwezige metalen terugwinnen uit de bodemas. Zo leveren we samen een bijdrage aan het verminderen van afval en de duurzame recycling van metalen.

Verantwoorde
recycling
Klantgerichte
oplossingen
Meetbare
resultaten
Internationaal actief

Onze recente projecten

NRC werkt voor diverse opdrachtgevers zoals overheden, verbranders en depothouders in diverse Europese landen. De mobiele Phairon® scheidingsinstallaties kunnen wereldwijd getransporteerd worden om op locatie met een eigen team van NRC in enkele dagen operationeel te zijn.

Werken bij NRC

Ga je binnenkort ook bij ons aan de slag?

Voor onze medewerkers creëren wij een veilige en stabiele werkomgeving die maximaal bijdraagt aan de realisatie van je ambities. Met elkaar geven wij invulling aan onze kernwaarden: trots, integer en grensverleggend. We zien dit terug in alles wat wij doen: in hoe we samen werken, in hoe we onze projecten organiseren en in hoe we met respect met elkaar omgaan.