Nederland – Compleet logistiek pakket

Gedurende meerdere jaren werkt NRC voor een van haar klanten grote volumes bodemas op.

Voor dit project is snelle opwerking en de gehele logistieke keten van belang, bijvoorbeeld:

  • Het ‘opdraaien’ van de bodemassen om de kwaliteit te borgen;
  • Het laden en transporten van de bodemassen voor aanvoer naar de scheidingsinstallatie;
  • Grote productiesnelheden van wel 8.000 ton bodemas per week;
  • Het in depot leggen van het bodemas mineraal;
  • Schepen laden met bodemas mineraal.

Door de ruime ervaring in grondwerk en transport wordt deze logistieke keten door NRC optimaal beheerst.

Zodoende kan NRC haar klanten maximaal ontzorgen bij projecten waar beschikbare ruimte en productiesnelheid van essentieel belang zijn.